Hlalutya  okanye    Ulwimi:

Amagama enefayile

Uluhlu lwamagama aqhelekileyo kule ncwadana.

okanye
Ifani yakho:
Fumana amagama ngefowuni