Hlalutya  okanye    Ulwimi:

Ukudibanisa amagama

Fumana indlela amagama ahlukeneyo ngayo. Uphando ngeeparitha ezili-12 ezahlukeneyo.

okanye
Ifani yakho:
Enye ifani:
Fumana ukudibanisa amagama