Hlalutya  okanye    Ulwimi:

Incazelo yegama

Inkcazo yegama: eli gama kwezinye iilwimi, ukupeliswa nokupasa amagama, amagama asemantwini kunye namadoda. Qaphela ingcaciso yegama lokuqala, kwi-intanethi.

okanye
Ingama lakho:
Fumana igama legama