Hlalutya  okanye    Ulwimi:

Igama lomagama ngegama

Uluhlu lwamagama amaninzi aqhelekileyo eneli gama.

okanye
Ingama lakho:
Thola amagama ngegama